Здравето е съкровище

Здравето е съкровище. А всяко съкровище се пази ревниво.
https://madalbal.bg